Online Stappenplan

Online Stappenplan

Stappenplan Online Echtscheidingsmediation

Hoe werkt mediation op afstand met videobellen?

1. Eerst maken we een telefonische afspraak om een online video gesprek te plannen. Voorafgaand aan dit gesprek mail ik jullie de mediationovereenkomst toe. In de mediationovereenkomst staan onder andere afspraken rondom de geheimhouding van de gesprekken.

2. Tijdens het individuele online gesprek beantwoord ik al je vragen over het mediationtraject. Daarnaast hoor ik ook graag van jou wat er volgens jou speelt. Bovendien maken we zo online kennis met elkaar. Dit verlaagt de drempel om tijdens de eerste online mediationbijeenkomst vrijuit te praten en wordt een deel van de spanning voor het gesprek weggenomen.

3. Voordat de eerste gezamenlijke online mediationbijeenkomst plaatsvindt ondertekenen beide partners de mediationovereenkomst. Vervolgens mailen jullie deze terug naar mij. Vanaf dat moment gelden alle afspraken uit de mediationovereenkomst.

4. Tijdens de eerste online mediationovereenkomst wordt nogmaals benadrukt welke afspraken er gelden rondom de vertrouwelijkheid. Want anders dan bij een bijeenkomst waar je echt zelf persoonlijk aanwezig bent moet er nu extra worden gelet op de geheimhoudingsafspraken. De gesprekken mogen niet door anderen worden afgeluisterd en er mag ook niemand anders in de ruimte aanwezig zijn tijdens de online mediationbijeenkomst. 

5. Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Als er informatie per email wordt uitgewisseld nemen partijen elkaar in de cc mee zodat de communicatie open en transparant blijft. Eventueel kunnen jullie er voor kiezen om tussentijds aparte afspraken te plannen met de mij en een van de toekomstige ex-partners. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen in onderling overleg.

6. Alle afspraken rondom het Ouderschapsplan, de verdeling van de bezittingen, en de hoogte van de alimentatie maken deel uit het Echtscheidingsconvenant. De papieren versie stuur ik naar elk van jullie om te ondertekenen. Hiervoor is een originele handtekening nodig.

7. Tenslotte dient mijn advocaat alle stukken in bij de rechtbank. Dit zijn alle ondertekende documenten, het echtscheidingsverzoek plus de huwelijksakte, de geboorteakte(n) en het Uittreksel uit de Basisregistratie Personen.  Voordat zij de stukken instuurt controleert zij of de stukken compleet zijn. Dit zorgt er voor dat de rechter de beschikking zo snel en zo spoedig mogelijk kan afgeven.

8. Als de beschikking is afgegeven mogen beide partijen de Akte van Berusting tekenen. Dit wil zeggen dat elk van de partijen afziet van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen deze beschikking. Mijn advocaat zorgt er vervolgens voor dat de gegevens worden opgenomen in het Register van de Burgerlijke Stand.

Op dat moment is de echtscheiding afgerond en zijn jullie officieel van elkaar gescheiden.

Vraag je je af of Online Echtscheidingsmediation iets is voor jullie?

Stappenplan Online Echtscheidingsmediation

Hoe werkt mediation op afstand met videobellen?

1. Eerst maken we een telefonische afspraak om een online video gesprek te plannen. Voorafgaand aan dit gesprek mail ik jullie de mediationovereenkomst toe. In de mediationovereenkomst staan onder andere afspraken rondom de geheimhouding van de gesprekken.

2. Tijdens het individuele online gesprek beantwoord ik al je vragen over het mediationtraject. Daarnaast hoor ik ook graag van jou wat er volgens jou speelt. Bovendien maken we zo online kennis met elkaar. Dit verlaagt de drempel om tijdens de eerste online mediationbijeenkomst vrijuit te praten en wordt een deel van de spanning voor het gesprek weggenomen.

3. Voordat de eerste gezamenlijke online mediationbijeenkomst plaatsvindt ondertekenen beide partners de mediationovereenkomst. Vervolgens mailen jullie deze terug naar mij. Vanaf dat moment gelden alle afspraken uit de mediationovereenkomst. 4. Tijdens de eerste online mediationovereenkomst wordt nogmaals benadrukt welke afspraken er gelden rondom de vertrouwelijkheid. Want anders dan bij een bijeenkomst waar je echt zelf persoonlijk aanwezig bent moet er nu extra worden gelet op de geheimhoudingsafspraken. De gesprekken mogen niet door anderen worden afgeluisterd en er mag ook niemand anders in de ruimte aanwezig zijn tijdens de online mediationbijeenkomst.

5. Er zijn vaak meerdere gesprekken nodig. Als er informatie per email wordt uitgewisseld nemen partijen elkaar in de cc mee zodat de communicatie open en transparant blijft. Eventueel kunnen jullie er voor kiezen om tussentijds aparte afspraken te plannen met de mij en een van de toekomstige ex-partners. Vanzelfsprekend gebeurt dit alleen in onderling overleg.

6. Alle afspraken rondom het Ouderschapsplan, de verdeling van de bezittingen, en de hoogte van de alimentatie maken deel uit het Echtscheidingsconvenant. De papieren versie stuur ik naar elk van jullie om te ondertekenen. Hiervoor is een originele handtekening nodig.

7. Tenslotte dient mijn advocaat alle stukken in bij de rechtbank. Dit zijn alle ondertekende documenten, het echtscheidingsverzoek plus de huwelijksakte, de geboorteakte(n) en het Uittreksel uit de Basisregistratie Personen.  Voordat zij de stukken instuurt controleert zij of de stukken compleet zijn. Dit zorgt er voor dat de rechter de beschikking zo snel en zo spoedig mogelijk kan afgeven.

8. Als de beschikking is afgegeven mogen beide partijen de Akte van Berusting tekenen. Dit wil zeggen dat elk van de partijen afziet van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen deze beschikking. Mijn advocaat zorgt er vervolgens voor dat de gegevens worden opgenomen in het Register van de Burgerlijke Stand.

Op dat moment is de echtscheiding afgerond en zijn jullie officieel van elkaar gescheiden.

Vraag je je af of Online Echtscheidingsmediation iets is voor jullie?